Обавештења
Студентски сервиси
Бројке говоре о нама Наша постигнућа
1003 Активних студената
43 Наставника
62 Година постојања
2262 Дипломираних студената - 1999 - 2022
Правни факултет
Високошколска јединица у Врању
Детаљније
Високошколска јединица у Врању
 • КОНКУРС ЗА УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025 ГОДИНУ

  Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици расписује конкурс за упис у прву годину основних академских студија права и то:
  – 16 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије и 2 места која су резервисана за поједине категорије лица, и то:
  – 1 место за особе са инвалидитетом, и
  – 1 место за држављане Републике Србије који су у школској 2023/2024. години средњу школу завршили у иностранству,
  – 71 студент који сам плаћа школарину у седишту факултета у Косовској Митровици (висина школарине је 69.000,00 динара, могућност плаћања у више рата,
  – 8 студената који сами плаћају школарину у Високошколској јединици Правног факултета у Врању (висина школарине је 69.000,00 динара, могућност плаћања у више рата.
  У прву годину основних студија може се уписати лице које има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању.
  Пријемни испит се полаже из Историје и Српског језика, путем писменог теста по наставном програму средњег образовања.
  Пријаве на конкурс примају се 2. и 3. септембра 2024. године од 8  до 14 часова.
  Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе на увид оригинал документа, а уз пријавни лист предају и фотокопије следећих докумената:
  – сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
  – диплома о завршном, односно матурском испиту,
  – доказ о уплати у износу од 6.000,00 динара за накнаду за полагање пријемног испита на жиро рачун Правног факултета: 840 – 1491666 – 31 позив на број  97 – 41 – 310
  Полагање пријемног испита обавиће се 5. септембра 2024. са почетком у 12 сати, према распореду који ће кандидати добити приликом пријаве на конкурс.
  Објављивање прелиминарне ранг листе 5. септембра 2024. године.
  Након пријемног испита факултет објављује ранг листу на огласној табли и интернет страници факултета, у року који је утврђен конкурсом.
  Примедбе и жалбе на ранг листу достављају се најкасније 36 сати од објављивања, а уз учешће Комисије, декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.
  Коначна ранг листа биће објављена до 9. септембра 2024. године.
  Упис примљених кандидата обавиће се у периоду од 9. до 13. септембра 2024. године.

  Конкурс за упис студената у школској 2024/2025. години

  Пријава на конкурс

 • ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ИСПИТНИ РОК СЕПТЕМБАР 1 НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА ПРАВА

  ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРАВА ДА ЋЕ СЕ ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ИСПИТНИ РОК СЕПТЕМБАР 1, ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ ОБАВИТИ У ПЕРИОДУ ОД 08. ДО 29. ЈУЛА 2024. ГОДИНЕ.

  СТУДЕНТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ИЗМИРЕ ДОСПЕЛЕ РАТЕ ЗА ШКОЛАРИНУ, У СУПРОТНОМ НЕЋЕ БИТИ У МОГУЋНОСТИ ДА КОРИСТЕ ИСПИТНИ РОК.

  СТУДЕНТИ КОЈИМА СИСТЕМ ИЗ БИЛО КОГ РАЗЛОГА НЕ ДОЗВОЉАВА ДА ПРИЈАВЕ ИСПИТЕ ДУЖНИ СУ ДА ТО БЛАГОВРЕМЕНО (ДО 29. АВГУСТА) ПРИЈАВЕ СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ, НЕПОСРЕДНО ИЛИ НA МЕИЛ: marija.petrovic@pr.ac.rs .

  ПРОВЕРУ ПРИЈАВЉЕНИХ ИСПИТА СТУДЕНТИ МОГУ ИЗВРШИТИ ЈЕДАН ДАН НАКОН ПОСЛЕДЊЕГ ДАНА  ЗА ПРИЈАВУ ИСПИТА КАДА СЕ ИЗВРШИ АУТОМАТСКА ПОТВРДА ИСПИТА НАКОН КОЈЕ ЋЕ БИТИ ПОТВРЂЕНИ ИСПИТИ КОЈЕ СУ СТУДЕНТИ ПРИЈАВИЛИ У РОКУ ЗА ПРИЈАВУ И ИСПРАВНО УНЕЛИ ПОЗИВ НА БРОЈ ЗА ПРИЈАВУ ИСПИТА СА СВОГ НАЛОГА.

  РЕКЛАМАЦИЈЕ НА ДАН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА НЕЋЕ БИТИ УВАЖЕНЕ.

 • ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ИСПИТНИ РОК СЕПТЕМБАР 1 НА ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРАВА

  ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА ДА ЋЕ СЕ ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ИСПИТНИ РОК СЕПТЕМБАР 1, ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ ОБАВИТИ У ПЕРИОДУ ОД 08. ДО 29. ЈУЛА 2024. ГОДИНЕ.

  СТУДЕНТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ИЗМИРЕ ДОСПЕЛЕ РАТЕ ЗА ШКОЛАРИНУ, У СУПРОТНОМ НЕЋЕ БИТИ У МОГУЋНОСТИ ДА КОРИСТЕ ИСПИТНИ РОК.

  СТУДЕНТИ КОЈИМА СИСТЕМ ИЗ БИЛО КОГ РАЗЛОГА НЕ ДОЗВОЉАВА ДА ПРИЈАВЕ ИСПИТЕ ДУЖНИ СУ ДА ТО БЛАГОВРЕМЕНО (ДО 29. АВГУСТА) ПРИЈАВЕ СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ, НЕПОСРЕДНО ИЛИ НA МЕИЛ: marija.petrovic@pr.ac.rs .

  ПРОВЕРУ ПРИЈАВЉЕНИХ ИСПИТА СТУДЕНТИ МОГУ ИЗВРШИТИ ЈЕДАН ДАН НАКОН ПОСЛЕДЊЕГ ДАНА  ЗА ПРИЈАВУ ИСПИТА КАДА СЕ ИЗВРШИ АУТОМАТСКА ПОТВРДА ИСПИТА НАКОН КОЈЕ ЋЕ БИТИ ПОТВРЂЕНИ ИСПИТИ КОЈЕ СУ СТУДЕНТИ ПРИЈАВИЛИ У РОКУ ЗА ПРИЈАВУ И ИСПРАВНО УНЕЛИ ПОЗИВ НА БРОЈ ЗА ПРИЈАВУ ИСПИТА СА СВОГ НАЛОГА.

  РЕКЛАМАЦИЈЕ НА ДАН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА НЕЋЕ БИТИ УВАЖЕНЕ.

 • Вести
  11/07/2024 Вести / Високошколска јединица у Врању / Обавештења студенти
  Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици расписује конкурс за упис у прву годину основних академских…
  08/07/2024 Вести / Високошколска јединица у Врању / Обавештења студенти / Пријава испита
  ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРАВА ДА ЋЕ СЕ ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ИСПИТНИ РОК СЕПТЕМБАР 1, ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ…
  08/07/2024 Вести / Високошколска јединица у Врању / Обавештења студенти / Пријава испита
  ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА ДА ЋЕ СЕ ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ИСПИТНИ РОК СЕПТЕМБАР 1, ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ ОБАВИТИ…
  08/07/2024 Вести / Високошколска јединица у Врању / Обавештења студенти / Пријава испита
  ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА ДА ЋЕ СЕ ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ИСПИТНИ РОК СЕПТЕМБАР 1, ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ…
  Наши партнери