1. Доц. др Душко Челић Грађанско правна ужа научна област dusko.celic@pr.ac.rs
2. Доц. др Данијела Петровић Правно економска ужа научна област danijela.petrovic@pr.ac.rs
3. Доц. др Мирјана Ђукић Кривично правна ужа научна област mirjana.djukic@pr.ac.rs
4. Доц. др Невена Миленковић Јавно правна ужа научна област nevena.petrovic@pr.ac.rs