Предмет Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота Наставник – асистент
ГРАЂАНСКИ СУДСКИ ПОСТУПЦИ 07.12.2023
8-13
Проф. др Владимир
11.01.2023
8-13
12.01.2024
14-19
Боранијашевић
УВОД У ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 09.01.2024 14.12.2023 16.12.2023 Проф. др Јелена
9-14 13-14 8-13
14-19
Беловић
ПЕНОЛОГИЈА 27.12.2023

13-18

28.12.2023
8-13
Проф. др Здравко
10.01.2024
8-13
Грујић
ОСНОВИ РАДНОГ ПРАВА 11.12.2023 12.12.2023 12.01.2024 Проф. др Слободанка
8-13 8-13 8-13 Перић
УПРАВНО ПРОЦЕСНО ПРАВО
ОСНОВИ ПОСЛОВНОГ ПРАВА
ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
УВОД У ПОТРОШАЧКО ПРАВО
НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ
ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК
СЛУЖБЕНИЧКО ПРАВО
ЈАВНО БЕЛЕЖНИЧКИ ПОСТУПАК
ЈАВНО ИЗВРШИТЕЉСКО ПРАВО
СТРУЧНА ПРАКСА 3