Предмет Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота Наставник – асистент
ГРАЂАНСКИ СУДСКИ ПОСТУПЦИ
УВОД У ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
ПЕНОЛОГИЈА
ОСНОВИ РАДНОГ ПРАВА
УПРАВНО ПРОЦЕСНО ПРАВО
ОСНОВИ ПОСЛОВНОГ ПРАВА
ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
УВОД У ПОТРОШАЧКО ПРАВО
НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ
ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК
СЛУЖБЕНИЧКО ПРАВО
ЈАВНО БЕЛЕЖНИЧКИ ПОСТУПАК
ЈАВНО ИЗВРШИТЕЉСКО ПРАВО
СТРУЧНА ПРАКСА 3