РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА  ИСПИТНИ РОК ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

предмет Датум Време Наставник – асистент
ОСНОВИ ПРАВА Проф. др Сава Аксић
РАЗВОЈ ПРАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА Проф. др Огњен Вујовић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Проф. др Маја Станојевић Гоцић
ПИСАЊЕ ПРАВНИХ АКАТА Проф. др Душко Челић
ОСНОВИ СОЦИОЛОГИЈЕ ПРАВА Проф. др Данијела Здравковић
ОРГАНИЗАЦИЈА СУДСКЕ ВЛАСТИ Проф. др Бојан Бојанић
ЕКОНОМИЈА ЗА ПРАВНИКЕ Проф. др Љубомир Митровић
УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ Проф. др Бојан Бојанић
ПОРЕСКО ПРАВО Проф. др Сузана Димић
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
МЕНАЏМЕНТ УПРАВЕ
УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ
СТРУЧНА ПРАКСА 1