РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

предмет Датум Време Наставник – асистент
ТРГОВИНСКО ПРАВО Проф. др Страхиња Миљковић
ТРГОВИНСКО ПРАВО Проф. др Драган Вујисић
ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО
Проф. др Владимир Боранијашевић
МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО Доц. др Гордана Дамјановић
КРИМИНОЛОГИЈА СА ПЕНОЛОГИЈОМ Проф. др Владимир В. Вековић
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО Проф. др Јелена Беловић
РАДНО ПРАВО Проф. др Слободанка Перић
ПРАВНА МЕДИЦИНА Проф. др Владимир В. Вековић
ПСИХОЛОГИЈА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА Доц. др Мирјана Ђукић
КРИМИНАЛНА ПОЛИТИКА Проф. др Владимир В. Вековић
ПРАВО ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ Доц. др Гордана Дамјановић
АРБИТРАЖНО ПРАВО Проф. др Јелена Беловић
НАУКА О УПРАВЉАЊУ Проф. др Дејан Мировић
МЕЂУНАРОДНО РАДНО ПРАВО Проф. др Слободанка Перић
ПОРЕСКО ПРАВО Проф. др Сузана Димић
МЕЂУНАРОДНО ФИНАНСИЈСКО ПРАВО Проф. др Сузана Димић
ОРГАНИЗАЦИОНО ПРОЦЕСНО ПРАВО Проф. др Владимир Боранијашевић
ПОСЕБНО УПРАВНО ПРАВО Проф. др Бојан Бојанић
ПОРЕСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО Проф. др Сузана Димић
МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА Доц. др Данијела Петровић
ПОСЕБНИ КРИВИЧНИ ПОСТУПЦИ  Доц. др Мирјана Ђукић
МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО Проф. др Владимир В. Вековић
СОЦИЈАЛНО ПРАВО Проф. др Слободанка Перић
ОСНОВИ ПРАВА ЕУ Проф. др Јелена Беловић
МЕЂУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ Проф. др Сузана Димић
ВИКТИМОЛОГИЈА Проф. др Владимир В. Вековић
ДИПЛОМАТСКО И КОНЗУЛАРНО ПРАВО Проф. др Дејан Мировић
КОМПЈУТЕРСКИ КРИМИНАЛИТЕТ
ПРАВО МЕЂУНАРОДНЕ КУПОВИНЕ И ПРОДАЈЕ РОБЕ
СУДСКО И ПОЛИТИЧКО БЕСЕДНИШТВО
БЕРЗАНСКО ПРАВО
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ
ДИПЛОМАТСКО И КОНЗУЛАРНО ПРАВО
ПРАВНА КЛИНИКА
ПОСЛОВНО ПРАВО
СТРУЧНА ПРАКСА
ОСНОВИ ПРАВА ЕУ
ВИКТИМОЛОГИЈА