Предмет Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота Наставник – асистент
 МЕТОДОЛОГИЈА ПРАВНИХ НАУКА Проф. др Сава Аксић
УСТАВНО ПРАВО Проф. др Бојан Бојанић
ГРАЂАНСКО ПРАВО-ОПШТИ ДЕО Проф. др Душко Челић
КРИВИЧНО ПРАВО
СЛУЖБЕНИЧКИ СИСТЕМИ
МЕЂУНАРОДНА ЉУДСКА ПРАВА
СИСТЕМИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ Доц. др Гордана Дамјановић
СТВАРНО ПРАВО-ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
УПОРЕДНО ПОРОДИЧНО ПРАВО
ПРАВО ИЗВРШЕЊА И ПРАВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
ПОСЕБНИ ПАРНИЧНИ ПОСТУПЦИ
ДРЖАВНИ МЕНАЏМЕНТ
ЕКОНОМИЈА ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА
КРИМИНАЛИСТИКА
СУДСКА ПСИХОЛОГИЈА Доц. др Мирјана Ђукић
ФИНАНСИЈСКО ПРАВО
ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ПРАВА
ИЗРАДА И ОДБРАНА СЕМИНАРСКОГ РАДА 1
ИЗРАДА И ОДБРАНА СЕМИНАРСКОГ РАДА 2
НАУЧНИ ЧЛАНАК