РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА  ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

предмет Датум Време Наставник – асистент
УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО Доц. др Душко Челић
ПОРОДИЧНО ПРАВО Проф. др Олга Јовић Приалиновић
НАСЛЕДНО ПРАВО Доц. др Срђан Радуловић
КРИВИЧНО ПРАВО
Проф. др Драган Благић
ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА
Проф. др Сузана Димић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II Др Ирена Пантић
ОСНОВИ СОЦИОЛОГИЈЕ ПРАВА Проф. др Урош Шуваковић
ПРАВНО НОРМИРАЊЕ Проф. др Сава Аксић
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Проф. др Дејан Мировић
ПОСЕБНЕ ИСТРАЖНЕ РАДЊЕ Доц. др Мирјана Ђукић
КРИМИНАЛИСТИКА Проф. др Мирјана Ђукић
ПРЕДУЗЕТНИШТВО Доц. др Данијела Петровић
ПРАВА ДЕТЕТА Проф. др Олга Јовић
НАСЛЕДНО ПРАВНИ УГОВОРИ Доц. др Срђан Радуловић
БРАЧНО И ПОРОДИЧНО ИМОВИНСКО ПРАВО Проф. др Олга Јовић Прлаиновић
ПРАВА ЛИЧНОСТИ Доц. др Душко Челић
ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ Доц. др Гордана Дамјановић
СРПСКА ПРАВНА ИСТОРИЈА Проф. др Огњен Вујовић
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРАВО Проф. др Бојан Бојанић
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА У ИНФОРМАТИЧКОМ ДРУШТВУ Доц. др Гордана Дамјановић
КРИМИНАЛНА ПОЛИТИКА Проф. др Владимир В. Вековић
ПРАВНИ ПОСЛОВИ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА