Предмет Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота Наставник – асистент
УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО
ПОРОДИЧНО ПРАВО
Проф. др Олга Јовић Прлаиновић
НАСЛЕДНО ПРАВО
Проф. др Срђан Радуловић

Асс. Jована Миловић

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПРЕДУЗЕТНИШТВО Проф. др Љубомир Митровић
БРАЧНО И ПОРОДИЧНО ИМОВИНСКО ПРАВО
Проф. др Олга Јовић Прлаиновић
ПРАВА ДЕТЕТА Проф. др Олга Јовић Прлаиновић
КРИМИНАЛИСТИКА Доц. др Мирјана Ђукић
ПРАВА ЛИЧНОСТИ
НАСЛЕДНО ПРАВНИ УГОВОРИ
КРИВИЧНО ПРАВО
ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА
Асс. Мирјана Иваз
ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
СРПСКА ПРАВНА ИСТОРИЈА
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРАВО
ПРАВНИ ПОСЛОВИ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА У ИНФОРМАТИЧКОМ ДРУШТВУ
КРИМИНАЛНА ПОЛИТИКА