Предмет Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота Наставник – асистент
РАДНО ПРАВО СА ОСНОВАМА СОЦИЈАЛНОГ ПРАВА 
УСТАВНО СУДСТВО Проф. др Бојан
Бојанић
УПРАВНО ПРАВО
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО Проф. др
Дејан Мировић
ТЕОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА
ПРАВНА ИСТОРИЈА Проф. др Огњен Вујовић
ПОСЛОВНО ПРАВО
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
ПОРОДИЧНО ПРАВО
ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО
КРИМИНОЛОГИЈА
ПЕНОЛОГИЈА
СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА
КОМПАРАТИВНО КРИВИЧНО ПРАВО
НАУЧНИ ЧЛАНАК 2