РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

предмет Датум Време Наставник – асистент
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО Проф. др Дејан Мировић
УПРАВНО ПРАВО Проф. др Бојан Бојанић
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО
Доц. др Мирјана Ђукић
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО
Доц. др Срђан Радуловић
ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКО ПРАВО Проф. др Сузана Димић
РАДНО ПРАВО
Проф. др Слободанка Перић
АУТОРСКО ПРАВО И ПРАВО ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ Доц. др Гордана Дамјановић
КРИМИНАЛИСТИКА Доц. др Мирјана Ђукић
МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО Проф. др Владимир Вековић
АУТОРСКО ПРАВО Доц. др Гордана Дамјановић
ОСНОВИ ПРАВА ЕУ Проф. др Јелена Беловић
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Проф. др Дејан Мировић
УПОРЕДНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ Проф. др Бојан Бојанић
СРПСКА ПРАВНА ИСТОРИЈА Проф. др Огњен Вујовић
ОСНОВИ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ ЕУ Проф. др Сузана Димић
КРИМИНАЛНА ПОЛИТИКА Проф. др Владимир Вековић
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРАВО Проф. др Бојан Бојанић
МЕЂУНАРОДНО РАДНО ПРАВО Проф. др Слободанка Перић
МЕЂУНАРОДНО ФИНАНСИЈСКО ПРАВО Проф. др Сузана Димић
ПСИХОЛОГИЈА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА Доц. др Мирјана Ђукић
ПОСТУПАК ЗА РАСПРАВЉАЊЕ ЗАОСТАВШТИНЕ Доц. др Срђан Радуловић
ПРАВО ЗНАКОВА РАЗЛИКОВАЊА Доц. др Гордана Дамјановић
ПОРЕСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО
ПОСЕБНО УПРАВНО ПРАВО
ПОРОДИЧНА МЕДИЈАЦИЈА