1. др Владимир Вековић, редовни професор
2. др Олга Јовић, редовни професор
3. др Владимир Боранијашевић, редовни професор
4. др Сава Аксић, ванредни професор
5. др Слободанка Перић, редовни професор
6. др Дејан Мировић, редовни професор
7. др Јелена Беловић, редовни професор
8. др Огњен Вујовић, редовни професор
9. др Страхиња Миљковић, ванредни професор
10. др Саша Атанасов, ванредни професор
11. др Драган Благић, ванредни професор
12. др Душко Челић, доцент
13. др Бојан Бојанић, ванредни професор
14. др Здравко Грујић, ванредни професор
15. др Сузана Димић, ванредни професор
16. др Срђан Радуловић, ванредни професор
17. др Гордана Дамјановић, ванредни професор
18. др Мирјана Ђукић, доцент
19. др Данијела Петровић, доцент
20. Др Невена Миленковић, доцент
21. Јована Миловић Кујунџић
22. Александра Митровић Кујунџић, асистент
23. Мирјана Иваз, асистент
24. Милица Миџовић, асистент
25. Др Јована Петровић, асистент са докторатом
26. Јована Краговић, асистент
27. Бранко Шапоњић, асистент
28. Јелена Јакшић, асистент
29. Кристина Савић, асистент
30. Даница Кабашић, асистент
31. Анђела Нићифоровић, асистент
31. Николина Станковић, сарадник у настави
32. Милан Смикић, сарадник у настави
33. Петар Трајковић, сарадник у настави
Чланови наставно-научног већа из реда студената
1. Марко Томашевић
2. Антонела Митић – Високошколска јединица у Врању
3. Ана Костић
4. Ивана Миловић
5. Анђела Ђорђевић
6. Александар Лабан
7. Михајло Стоисављевић