Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици акредитован је први пут Уверењем о акредитацији високошколске установе број: 612-00-906/2008-04 од 23.04.2009. године, од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета.
Том приликом Комисија је донела одлуке и издала уверења о акредитацији следећих студијских програма:

Министарство просвете, по добијеном позитивном мишљењу Комисије за акредитацију и проверу квалитета издало је Дозволу за рад Факултету, да може почети са радом ради остваривања основних академских студија права, дипломских академских студија права и докторских студија права, број: 612-00-02534/2010-04 од 22.12.2010. године.

Дозвола за рад

Решење о допуни дозволе за рад

Уверење о акредитацији високошколске установе

Уверење о акредитацији ОАС

Уверење о акредитацији МАС

Уверење о акредитацији ДС