Правни факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици је образовно-научна установа која организује и обавља основне, специјалистичке, магистарске и докторске студије, као и друге облике студија за иновацију знања и стручног образовања и усавршавања.

Народна скупштина НР Србије 23. јуна. 1961. Законом је основала Правно-економски факултет, који је са радом почео октобра 1961.године у саставу Универзитета у Београду. Оснивањем Универзитета у Приштини 1969. године улази у његов састав. Правно-економски факултет 1971. године дели се на два самостална факултета: Правни и Економски.

До школске 1966/67 године настава се изводила само на српском језику, а након тога настава се изводила на појединим предметима и на албанском језику. Од школске 1970/71 до школске 1991/92 године настава се паралелно изводила на српском и албанском језику, а од тада настава се изводи само на српском језику.

Седиште Факултета од оснивања до јуна 1999. године налазило се у Приштини. Одлуком Владе Републике Србије, из познатих разлога, Факултет наставу за школску 1999/2000 годину организује у Врању, а од школске 2001/02 године привремено седиште Факултета је у Косовској Митровици.

Факултет успешно организује наставу у акредитованој Високошколској јединици Правног факултета у Врању.

У радном односу са пуним радним временом запослено је 35 наставника и сарадника. Поред тога, за извођење процеса наставе ангажовано је још 10 наставника и 3 сарадника са других факултета.

Данас на Факултету студира 1.003. активних студената различитих националности.

Од оснивања до данас на факултету је дипломирало преко 8.000 студената и стекло стручни назив дипломираног правника.