Катедра за теоријскоправне, историјскоправне науке и социологију
1. др Сава Аксић редовни професор Шеф катедре
2. Бранко Шапоњић асистент Секретар катедре
3. др Огњен Вујовић редовни професор
4. Александра Митровић асистент
5. Николина Станковић сарадник у настави
Катедра за грађанскоправне науке
1. др Владимир Боранијашевић редовни професор Шеф катедре
2. др Душко Челић доцент Заменик шефа катедре
3. Јована Миловић Кујунџић асистент Секретар катедре
4. др Олга Јовић Прлаиновић редовни професор
5. др Срђан Радуловић ванредни професор
6. Јована Краговић асистент
7. Даница Кабашић асистент
Катедра за међународно-пословно правне науке
1. др Јелена Беловић редовни професор Шеф катедре
2. др Страхиња Миљковић ванредни професор Заменик шефа катедре
3. др Гордана Дамјановић ванредни професор Секретар катедре
4. Јелена Јакшић асистент
5. Кристина Савић асистент
6. Милан Смикић сарадник у настави
Катедра за јавноправне науке
1. др Дејан Мировић редовни професор Шеф катедре
2. Милица Миџовић асистент Секретар катедре
3. др Слободанка Перић редовни професор
4. др Бојан Бојанић ванредни професор
5. др Невена Миленковић доцент
6. Др Јована Петровић асистент са докторатом
7. Анђела Нићифоровић асистент
Катедра за кривичноправне науке
1. др Саша Атанасов ванредни професор Шеф катедре
2. др Драган Благић ванредни професор Заменик шефа катедре
3. др Мирјана Ђукић доцент Секретар катедре
4. др Здравко Грујић ванредни професор
5. др Владимир Вековић редовни професор
Катедра за правноекономске науке
1. др Сузана Димић ванредни професор Шеф катедре
2. Мирјана Иваз асистент Секретар катедре
3. Данијела Петровић доцент
4. Петар Трајковић сарадник у настави