РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

предмет Датум Време Наставник – асистент
ГРАЂАНСКИ СУДСКИ ПОСТУПЦИ Проф. др Владимир Боранијашевић
УВОД У ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ Проф. др Јелена Беловић
ПЕНОЛОГИЈА Проф. др Здравко Грујић
ОСНОВИ РАДНОГ ПРАВА Проф. др Слободанка Перић
УПРАВНО ПРОЦЕСНО ПРАВО
ОСНОВИ ПОСЛОВНОГ ПРАВА
ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
УВОД У ПОТРОШАЧКО ПРАВО
НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ
ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК
СЛУЖБЕНИЧКО ПРАВО
ЈАВНО БЕЛЕЖНИЧКИ ПОСТУПАК
ЈАВНО ИЗВРШИТЕЉСКО ПРАВО
СТРУЧНА ПРАКСА 3