РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКО – ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

предмет Датум Време Наставник – асистент
МАЛОЛЕТНИЧКО КРИВИЧНО ПРАВО Проф. др Драган Благић
ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ЕВРОПСКА УНИЈА Проф. др Сузана Димић
СИСТЕМ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА Проф. др Сузана Димић
ПРАВО ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА Проф. др Владимир Вековић
ВИКТИМОЛОГИЈА Проф. др Здравко Грујић
АРБИТРАЖНО ПРАВО Проф. др Јелена Беловић
МЕЂУНАРОДНО ИНВЕСТИЦИОНО ПРАВО Доц. др Гордана Дамјановић
КОРПОРАТИВНО КРИВИЧНО ПРАВО Проф. др Драган Благић
ХОЛИЗАМ И ПРАВО Проф. др Сава Аксић
ПРАВО НА МИРНО УЖИВАЊЕ ИМОВИНЕ Проф. др Душко Челић
ТЕОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА Проф. др Сава Аксић
ПРАВА ДЕТЕТА Проф. др Олга Јовић
МЕДИЦИНСКО ПРАВО Проф. др Срђан Радуловић
ПРАВО ИЗВРШЕЊА И ПРАВО ОБЕЗБЕЂЕЊА Проф. др Владимир Боранијашевић
АУТОРСКО ПРАВО И СРОДНА ПРАВА Доц. др Гордана Дамјановић
ИСТОРИЈА ПРАВА Проф. др Огњен Вујовић
ТРГОВИНСКОПРАВНИ ПОСЛОВИ Проф. др Страхиња Миљковић
ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ Проф. др Страхиња Миљковић
МОРАЛ И ПРАВО Проф. др Сава Аксић
РИМСКА ДРЖАВА, ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ПРАВО  Проф. др Огњен Вујовић
ИНСТИТУЦИЈЕ И ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ Проф. др Сузана Димић
ПРАВО ПОТРОШАЧА Проф. др Страхиња Миљковић
ПОРЕСКО ПОДСТИЦАЈНО ПРАВО Проф. др Сузана Димић
СПОЉНО ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ И ЦАРИНСКИ СИСТЕМ Доц. др Данијела Петровић
НАСИЛНИЧКИ КРИМИНАЛИТЕТ Проф. др Владимир Вековић
ТРГОВИНА ЉУДИМА Доц. др Мирјана Ђукић
ПОСЕБНИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПЦИ Проф. др Владимир Боранијашевић
ПОСЕБНИ КРИВИЧНИ ПОСТУПЦИ Доц.др Мирјана Ђукић
ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ПРАВА Доц. др Данијела Петровић
САВРЕМЕНО ФРАНШИЗИНГ ПОСЛОВАЊЕ Проф. др Страхиња Миљковић
БИОМЕДИЦИНА: МЕДИЦИНСКОПРАВНИ И ПОРОДИЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ Доц др Срђан Рауловић
ЈАВНО ИЗВРШИТЕЉСКО ПРАВО Проф. др Владимир Боранијашевић
СТУДИЈСКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
ПАТЕНТНО ПРАВО
ПРАВА СТРАНАЦА
ПРАВНА КЛИНИКА ИМОВИНСКОГ ПРАВА
ПРАВНО РАСУЂИВАЊЕ
ПРАВНО РАСУЂИВАЊЕ
ПРАВНО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА НАКНАДЕ ШТЕТЕ
ПОРЕСКО ПОДСТИЦАЈНО ПРАВО
СПОЉНО ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ И ЦАРИНСКИ СИСТЕМ
НАСИЛНИЧКИ КРИМИНАЛИТЕТ
ТРГОВИНА ЉУДИМА
ПОСЕБНЕ ДОКАЗНЕ РАДЊЕ
ПОСЕБНИ КРИВИЧНИ ПОСТУПЦИ
ПРАВИЛА УНАКРСНОГ ИСПИТИВАЊА
МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВОСУЂЕ
УПОРЕДНО НАСЛЕДНО ПРАВО
ПОСЕБНИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПЦИ
ЈАВНО ИЗШВРШИТЕЉСКО ПРАВО Проф. др Владимир Боранијашевић
ПРАВА ДЕТЕТА
ПАТЕНТНО ПРАВО
ПРАВА СТРАНАЦА
ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ
ПРАВНА КЛИНИКА ИМОВИНСКОГ ПРАВА
ДРЖАВНИ МЕНАЏМЕНТ И ТРЖИШНА ПРИВРЕДА Доц. др Данијела Петровић