Основне академске студије права
1. Др Жељко Мирјанић, редовни професор Радно и социјално правна ужа научна област Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
2. Др Иванка Марковић, редовни професор Кривично правна и кривично процесно правна ужа научна област Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
3. Др Валерија Шаула, редовни професор Међународно правна ужа научна област Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
4. Др Данијела Здравковић Ужа научна област социологија Педагошки факултет у Врању – Универзитет у Нишу
5. Др Дарко Радић, ванредни професор Грађанско правна и Грађанско процесно правна ужа научна област Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
6. Др Зоран Васиљевић, ванредни професор Ужа научна област пословно право и право привредних друштава Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
7. Др Бранислава Дилпарић, доцент Ужа научна област англистичка лингвистика Филозофски факултет Приштина – Косовска Митровица
8. Ирена Радић, асистент Пословно правна ужа научна област Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
9. Дејан Пилиповић, асистент Грађанско правна и грађанско процесно правна ужа научна област Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
10. Миљана Ђоровић, сарадник у наставу Филолошке науке, англофона књижевност Филозофски факултет Приштина – Косовска Митровица
Мастер академске студије права
1. Др Горан Обрадовић, редовни професор Јавно правна ужа научна област Правни факултет Универзитета у Нишу
2. Др Предраг Димитријевић, редовни професор Јавно правна ужа научна област Правни факултет Универзитета у Нишу
3. Др Мирослав Лазић, редовно професор Грађанско правна ужа научна област Правни факултет Универзитета у Нишу
4. Др Срђан Милосављевић, доцент Ужа научна област пословна информатика Економски факултет Приштина – Косовска Митровица
5. Др Петар Милић, доцент Ужа научна област рачунарска техника и информатика Факултет техничких наука – Косовска Митровица
Докторске академске студије права
1. Др Урош Шуваковић, редовни професор Ужа научна област социологија Учитељски факултет Универзитета у Београду
2. Др Предраг Димитријевић, редовни професор Јавно правна ужа научна област Правни факултет Универзитета у Нишу
3. Др Горан Обрадовић, редовни професор Јавно правна ужа научна област Правни факултет Универзитета у Нишу
4. Др Мирослав Лазић, редовно професор Грађанско правна ужа научна област Правни факултет Универзитета у Нишу