Предмет Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота Наставник – асистент
ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ЕВРОПСКА УНИЈА Проф. др Сузана Димић
ТЕОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА Проф. др Сава Аксић
ИСТОРИЈА ПРАВА Проф. др Огњен Вујовић
СОЦИОЛОГИЈА РЕЛИГИЈЕ
ХОЛИЗАМ И ПРАВО Проф. др Сава Аксић
РАДНО ПРОЦЕСНО ПРАВО
СЛУЖБЕНИЧКО ПРАВО
ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ПРАВА
Проф. др Љубомир Митровић
АРБИТРАЖНО ПРАВО
СИСТЕМ ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ГРАЂАНА Проф. др Сузана Димић
МАЛОЛЕТНИЧКО КРИВИЧНО ПРАВО Проф. др Владимир Вековић
Пеоф. др Драган Благић
ПРАВО ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА Проф. др Владимир Вековић
Проф. др Здравко Грујић
МЕЂУНАРОДНО ИНВЕСТИЦИОНО ПРАВО
AУТОНОМНО ПРАВО
ВИКТИМОЛОГИЈА Проф. др Здравко Грујић
ПРАВО НА МИРНО УЖИВАЊЕ ИМОВИНЕ Проф. др Душко Челић
БИОМЕДИЦИНА: МЕДИЦИНСКОПРАВНИ И ПОРОДИЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ
МЕДИЦИНСКО ПРАВО Проф. др Олга Јовић Прлаиновић
ПРАВО ИЗВРШЕЊА И ПРАВО ОБЕЗБЕЂЕЊА Проф. др Владимир Боранијашевић
Јована Краговић
АУТОРСКО ПРАВО И СРОДНА ПРАВА
КОРПОРАТИВНО КРИВИЧНО ПРАВО
Проф. др Драган Благић
ТРГОВИНСКОПРАВНИ ПОСЛОВИ Проф. др Страхиња Миљковић
САВРЕМЕНО ФРАНШИЗИНГ ПОСЛОВАЊЕ Проф. др Страхиња Миљковић
МОРАЛ И ПРАВО
Проф. др Сава Аксић
СОЦИОЛОГИЈА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА
РИМСКА ДРЖАВА, ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ПРАВО
Проф. др Огњен Вујовић
Асс. Бранко Шапоњић
ПРАВНО РАСУЂИВАЊЕ
ПРАВНО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА НАКНАДЕ ШТЕТЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ И ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ
Асс. Мирјана Иваз
ДРЖАВНИ МЕНАЏМЕНТ И ТРЖИШНА ПРИВРЕДА
ПОРЕСКО ПОДСТИЦАЈНО ПРАВО
Проф. др Сузана Димић
СПОЉНО ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ И ЦАРИНСКИ СИСТЕМ
Проф. др Сузана Димић
НАСИЛНИЧКИ КРИМИНАЛИТЕТ
Проф. др Владимир Вековић
ТРГОВИНА ЉУДИМА
Доц. др Мирјана Ђукић
ПОСЕБНЕ ДОКАЗНЕ РАДЊЕ
ПОСЕБНИ КРИВИЧНИ ПОСТУПЦИ Доц. др Мирјана Ђукић
ПРАВИЛА УНАКРСНОГ ИСПИТИВАЊА
МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВОСУЂЕ
УПОРЕДНО НАСЛЕДНО ПРАВО
ПОСЕБНИ ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПЦИ Проф. др Владимир Боранијашевић
ЈАВНО ИЗШВРШИТЕЉСКО ПРАВО
ПРАВА ДЕТЕТА
Проф. др Олга Јовић Прлаиновић
ПАТЕНТНО ПРАВО
ПРАВО ПОТРОШАЧА
Проф. др Страхиња Миљковић
Кристина Савић
ПРАВА СТРАНАЦА
ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ
Проф. др Страхиња Миљковић
ПРАВНА КЛИНИКА ИМОВИНСКОГ ПРАВА
СТРУЧНА ПРАКСА