Предмет Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота Наставник – асистент
ОСНОВИ ПРАВА Проф. др Сава Аксић
РАЗВОЈ ПРАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА Проф. др Огњен Вујовић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Др Маја Станојевић Гоцић
ПИСАЊЕ ПРАВНИХ АКАТА
ОСНОВИ СОЦИОЛОГИЈЕ ПРАВА
ПРАВНА ИНФОРМАТИКА
ОРГАНИЗАЦИЈА СУДСКЕ ВЛАСТИ Проф. др Бојан Бојанић
АРБИТРАЖНО ПРАВО
МЕНАЏМЕНТ УПРАВЕ
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
ЕКОНОМИЈА ЗА ПРАВНИКЕ     Проф. др Душанка Јововић
УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ
Проф. др Бојан Бојанић
ПОРЕСКО ПРАВО
Проф. др Сузана Димић
СТРУЧНА ПРАКСА 1