1. Јована Миловић Кујунџић Грађанско правна ужа научна област jovana.milovic@pr.ac.rs
2. Александра Митровић Правно социолошко ужа научна област aleksandra.mitrovic@pr.ac.rs
3. Мирјана Иваз Правно економска ужа научна област mirjana.ivaz@pr.ac.rs
4. Др Јована Петровић Јавно правна ужа научна област jovana.petrovic@pr.ac.rs
5. Јована Краговић Грађанско правна ужа научна област jovana.kragovic@pr.ac.rs
6. Милица Миџовић Јавно правна ужа научна област milica.midzovic@pr.ac.rs
7. Јелена Јакшић Међународноприватно правна ужа научна област jelena.jaksic@pr.ac.rs
8. Бранко Шапоњић Правноисторијска ужа научна област branko.saponjic@pr.ac.rs
9. Кристина Савић Пословно правна ужа научна област kristina.savic@pr.ac.rs
10. Даница Кабашић Грађанско правна ужа научна област danica.kabasic@pr.ac.rs
11. Анђела Нићифоровић Јавноправна ужа научна област andjela.niciforovic@pr.ac.rs