Р.бр. Шифра  предмета Назив предмета Семестар Број часова ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1. OS0001 Основи права 1 4+4 10
2. OS0002 Развој правних институција 1 4+3 9
3. OS0I01 Изборни блок 1 (бира се 1 од 4) 1  
OS0026 Енглески језик 1 2+1 6
OS0027 Писање правних аката 1 2+1 6
OS0028 Основи социологије права 1 2+1 6
OS0029 Правна информатика 1 2+1 6
4. OS0I02 Изборни блок 2 (бира се 1 од 4) 1 2+1 6
OS0030 Организација судске власти 1 2+1 6
OS0031 Арбитражно право 1 2+1 6
OS0032 Менаџмент управе 1 2+1 6
OS0033 Управљање људским ресурсима 1 2+1 6
5. OS0005 Економија за правнике 2 3+3 8
6. OS0006 Уставно уређење 2 4+4 10
7. OS0007 Пореско право 2 3+3 8
8. OS0008 Стручна пракса 1 2 6 3

ДРУГА ГОДИНА

9. OS0009 Основи породичног и наследног права 3 4+3 9
10. OS0010 Основи својинског и уговорног права 3 4+3 9
11. OS0011 Административно право 3 4+3 9
12. OS0012 Стручна пракса 2 3 6 3
13. OS0013 Кривични судски поступци 4 4+4 10
14. OS0014 Кривично право 4 3+3 8
15. OS0I03 Изборни блок 3 (бира се 1 од 4) 4 2+1 6
OS0034 Катастарско право 4 2+1 6
OS0035 Изборно право 4 2+1 6
OS0036 Криминалистика 4 2+1 6
OS0037 Царински систем 4 2+1 6
16. OS0I04 Изборни блок 4 (бира се 1 од 4) 4  
OS0038 Људска права 4 2+1 6
OS0039 Одштетно право 4 2+1 6
OS0040 Прекршајно право 4 2+1 6
OS0041 Заштита права индустријске својине 4 2+1 6

ТРЕЋА ГОДИНА

17. OS0017 Грађански судски поступци 5 3+3 8
18. OS0018 Увод у право Европске уније 5 3+2 7
19. OS0019 Пенологија 5 3+2 7
20. OS0020 Основи радног права 5 3+2 7
21. OS0021 Управно процесно право 6 3+4 8
22. OS0022 Основи пословног права 6 3+4 8
23. OS0I05 Изборни блок 5 (бира се 1 од 3) 6 2+1 6
OS0042 Јавно приватно партнерство 6 2+1 6
OS0043 Увод у потрошачко право 6 2+1 6
OS0044 Насиље у породици 6 2+1 6
24. OS0I06 Изборни блок 6 (бира се 1 од 4) 6
OS0045 Царински поступак 6 2+1 6
OS0046 Службеничко право 6 2+1 6
OS0047 Јавно бележнички поступак 6 2+1 6
OS0048 Јавно извршитељско право 6 2+1 6
25. OS0025 Стручна пракса 3 6 6 3