РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА  ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

предмет Датум Време Наставник – асистент
УВОД У ПРАВО Проф. др Сава Аксић
РИМСКО ПРАВО Проф. др Огњен Вујовић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Др Ирена Пантић
СОЦИОЛОГИЈА Проф. др Урош Шуваковић
РЕТОРИКА Проф. др Огњен Вујовић
ПРАВНА И ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА Проф. др Дејан Мировић
УСТАВНО ПРАВО  Проф. др Бојан Бојанић
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Доц. др Данијела Петровић
ПРАВНА ИСТОРИЈА Проф. др Огњен Вујовић
ПРАВНО НОРМИРАЊЕ  Проф. др Сава Аксић
ОСНОВИ СОЦИОЛОГИЈЕ ПРАВА Проф. др Урош Шуваковић
ИЗБОРНО ПРАВО Проф. др Бојан Бојанић
ПРЕДУЗЕТНИШТВО Доц. др Данијела Петровић
ОСНОВИ ПРАВА ЕУ Проф. др Јелена Беловић
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Проф. др Дејан Мировић