Предмет Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота Наставник – асистент
ОСНОВИ ПОРОДИЧНОГ И НАСЛЕДНОГ ПРАВА
Проф. др Олга Јовић
ОСНОВИ СВОЈИНСКОГ И УГОВОРНОГ ПРАВА Доц. др Срђан Радуловић
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Проф. др Дејан  Мировић
СТРУЧНА ПРАКСА 2
КРИВИЧНИ СУДСКИ ПОСТУПЦИ
КРИВИЧНО ПРАВО
КАТАСТАРСКО ПРАВО
ИЗБОРНО ПРАВО
КРИМИНАЛИСТИКА
ЦАРИНСКИ СИСТЕМ
ЉУДСКА ПРАВА
ОДШТЕТНО ПРАВО
ПРЕКРШАЈНО ПРАВО
ЗАШТИТА ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ