Предмет Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота Наставник – асистент
НАУКА О УПРАВИ
Проф. др Дејан Мировић
РАДНО И СЛУЖБЕНИЧКО ПРАВО
Проф. др Слободанка Перић
УПОРЕДНО УСТАВНО ПРАВО Проф. др Бојан Бојанић

Јована Петровић

ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СИСТЕМ ЕУ Проф. др Дејан Мировић
ЕВРОПСКИ СЛУЖБЕНИЧКИ СИСТЕМИ Проф. др
Слободанка Перић
ПРАВО ЕУ Проф. др Јелена Беловић
УПРАВНО ПРОЦЕСНО ПРАВО
Проф. др Бојан Бојанић
СТУДИЈСКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
ДИСЦИПЛИНСКО ПРАВО
Проф. др Слободанка Перић
Милица Миџовић
ЛОКАЛНА И РЕГИОНАЛНА САМОУПРАВА Проф. др Бојан Бојанић
Милица Миџовић
ЈАВНА СВОЈИНА КОНСУЛТАЦИЈЕ:
12.04.2024
У 13 САТИ
Доц. др Душко Челић
АУТОНОМНО ПРАВО КОНСУЛТАЦИЈЕ
17.04.2024
У 13 САТИ
УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА КОНСУЛТАЦИЈЕ
17.04.2024
У 14 САТИ
Проф. др Сузана Димић
ПРАВНА И ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА Проф. др Дејан Мировић
Јована Петровић
ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА
АКАДЕМСКО ПИСАЊЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ
10.04.2024
У 10 САТИ
Проф. др Огњен Вујовић
Бранко Шапоњић
СТРУЧНА ПРАКСА