Студентски парламент Правног факултета је орган Факултета преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету.

Студентски парламент има 15 чланова.

Избори за Студентски парламент сe одржавају сваке друге године по Статуту Правног факултета.

За председника студенског парламента изабран је Нинослав Радосављевић.

За потпредседника Студентског парламента изабран је Лука Виријевић.

За координатора Студентског парламента Високошколске јединице у Врању изабрана је Слађана Стојилковић.

За чланове координационог тела Студентског парламента Високошколске јединице у Врању изабрани су:

1. Страхиња Станковић
2. Слађана Стојилковић
3. Николија Станковић
4. Слађана Ристић
5. Јована Стојковић
6. Анастасија Стојановић
7. Теодора Наумовић

За студента продекана изабран је Михајло Стоисављевић.

За чланове Савета Правног факултета из редова студената изабрани су:

1. Кристина Богосављевић, студент
2. Јован Манојловић, студент
3. Теодора Наумовић, студент

За чланове Наставно-научног већа из редова студената изабрани су:
1. Марко Томашевић
2. Нинослав Радосављевић
3. Николина Гњидић
4. Николина Топлочевић
5. Анђела Ђорђевић
6. Александар Лабан
7. Михајло Стоисављевић

За чланове Универзитетског парламента изабрани су:

1. Лука Виријевић
2. Михајло Стоисављевић
3. Нинослав Радосављевић

Председник:

Нинослав Радосављевић
моб. 064-4866-133

Студент продекан:

Михајло Стоисављевић

sppfkm@gmail.com