РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА  ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

Предмет Датум Време Наставник – асистент
РАДНО ПРАВО СА ОСНОВАМА СОЦИЈАЛНОГ ПРАВА 
УСТАВНО СУДСТВО
УПРАВНО ПРАВО
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
ТЕОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА
ПРАВНА ИСТОРИЈА
ПОСЛОВНО ПРАВО
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
ПОРОДИЧНО ПРАВО
ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО
КРИМИНОЛОГИЈА
ПЕНОЛОГИЈА
СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА
КОМПАРАТИВНО КРИВИЧНО ПРАВО
НАУЧНИ ЧЛАНАК 2