Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици акредитован је Oдлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Одбор за акредитацију научноистраживачких организација,  број: 021-01-17/57 од 12.03.2013. године

Одлука о акредитацији НИО