РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

предмет Датум Време Наставник – асистент
ОСНОВИ ПОРОДИЧНОГ И НАСЛЕДНОГ ПРАВА 26.01.2024 12 Доц. др Срђан Радуловић
ОСНОВИ СВОЈИНСКОГ И УГОВОРНОГ ПРАВА 09.02.2024 10 Доц. др Душко Челић
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО 29.01.2024 10 Проф. др Дејан Мировић
СТРУЧНА ПРАКСА 2
КРИВИЧНИ СУДСКИ ПОСТУПЦИ 01.02.2024 10 Проф. др Саша Атанасов
КРИВИЧНО ПРАВО 07.02.2024 9 Проф. др Драган Благић
КАТАСТАРСКО ПРАВО
ИЗБОРНО ПРАВО 07.02.2024 10 Проф. др Бојан Бојанић
КРИМИНАЛИСТИКА
ЦАРИНСКИ СИСТЕМ
ЉУДСКА ПРАВА 29.01.2024 10 Проф. др Дејан Мировић
ОДШТЕТНО ПРАВО
ПРЕКРШАЈНО ПРАВО
ЗАШТИТА ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ