РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

предмет Датум Време Наставник – асистент
ОСНОВИ ПОРОДИЧНОГ И НАСЛЕДНОГ ПРАВА Доц. др Срђан Радуловић
ОСНОВИ СВОЈИНСКОГ И УГОВОРНОГ ПРАВА Доц. др Душко Челић
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Проф. др Дејан Мировић
СТРУЧНА ПРАКСА 2
КРИВИЧНИ СУДСКИ ПОСТУПЦИ Проф. др Саша Атанасов
КРИВИЧНО ПРАВО Проф. др Драган Благић
КАТАСТАРСКО ПРАВО
ИЗБОРНО ПРАВО Проф. др Бојан Бојанић
КРИМИНАЛИСТИКА
ЦАРИНСКИ СИСТЕМ
ЉУДСКА ПРАВА Проф. др Дејан Мировић
ОДШТЕТНО ПРАВО
ПРЕКРШАЈНО ПРАВО
ЗАШТИТА ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ