Правни факултет има интезивну сарадњу са Правним факултетом Универзитета у Београду, Правним факултетом Универзитета у Нишу, Правним факултетом Универзитета у Новом Саду, Правним факултетом Универзитета у Крагујевцу, Правним факултетом Универзитета у Бањој Луци и Правним факултетом на Палама Универзитета у Источном Сарајеву.
Потписан је и протокол о сарадњи са Криминалистичко полицијском академијом у Београду, високошколским установама, Правним факултетима и то:

  1. Државни универзитет Министарства финансија Руске федерације
  2. Правни факултет “Јустинијан Први” у Скопљу
  3. Правни факултет Универзитета у Софији “Св. Климент Охридски”
  4. Правни факултет из Шјауљаја – Литванија

У току су и преговори за потписивање споразума о сарадњи и са Правним факултетом из Темишвара, Правним факултетом из Солуна, Правним факултетом из Марибора – Словенија, Правним факултетом из Мишколца – Мађарска.

Споразум о сарадњи са Државним универзитетом Министарства финансија Руске Федерације

Споразум о сарадњи са Правним факултетом из Шјауљаја – Литванија

Споразум о сарадњи са Правним факултетом Св. Климент Охридски Универзитета у Софији

Споразум о сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Бањој Луци

Споразум о сарадњи са Правним факултетом Јустининијан први у Скопљу

Споразум о сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Подгорици

Споразум о научно-стручној и пословно-техничкој сарадњи са Службом за управљање кадровима Владе Републике Србије

Анекс споразума о сарадњи Правни факултет Универзитета у Бањој Луци

Споразум о сарадњи са Државним правобранилаштвом у Врању

Споразум о сарадњи са Градским јавним правобранилаштвом у Врању

Споразум о сарадњи са Општином Рашка

Споразум о сарадњи са Општином Трговиште

Споразум о сарадњи са Основним јавним тужилаштвом Владичин Хан

Споразум о сарадњи са Основним јавним тужилаштвом у Врању

Споразум о сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Врању

Споразум о сарадњи град Врање

Споразум о сарадњи са ПР Јавним извршитељем Александром Николићем у Врању

Споразум о сарадњи са Правним факултетом Универзитета Унион у Београду

Споразум о научно-образовној и стручној сарадњи – Институт за упоредно право

Споразум – THE UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II (Department  of  Law)

Споразум о сарадњи адвокат Марија Александров у Врању

Споразум о сарадњи Републичка агенција за мирно решавање радних спорова Републике Србије

Меморандум о пословној сарадњи са Народном банком Србије

Споразум о пословно техничкој сарадњу Службени гласник

Споразум о сарадњи Институт за криминолошка и социолошка истраживања

Споразум о сарадњи Клиничко болнички центар Косовска Митровица

Споразум о сарадњи адвокат Бобан З. Трајковић

Споразум о сарадњи Јавни бележник Ненад Манић – Бујановац

Споразум о сарадњи Завод за интелектуалну својину Београд