Изабрани чланови – из реда наставника и сарадника
 
1. др Душко Челић, доцент Председник dusko.celic@pr.ac.rs Катедра за грађанско-правне науке
2. др Драган Благић, ванредни професор Заменик председника dragan.blagic@pr.ac.rs Катедра за кривично-правне науке
3. др Владимир Боранијашевић, редовни професор Члан vladimir.boranijasevic@pr.ac.rs Катедра за грађанско-правне науке
4. др Олга Јовић Прлаиновић Члан olga.jovic@pr.ac.rs Катедра за грађанско-правне науке
5. др Бојан Бојанић, ванредни професор Члан bojan.bojanic@pr.ac.rs Катедра за јавно-правне науке
6. др Дејан Мировић, редовни професор Члан dejan.mirovic@pr.ac.rs Катедра за кривично-правне науке
7. др Гордана Дамјановић, ванредни професор Члан gordana.damjanovic@pr.ac.rs Катедра за међународно-пословно правне науке
8. Милица Миџовић, асистент Члан milica.midzovic@pr.ac.rs Катедра за грађанско-правне науке
 
Из реда ненаставних радника
 
9. Младен Тодоровић, дипл.инг.електротехнике – систем инжењер информационих технологија Члан mladen.todorovic@pr.ac.rs
 
Из реда студената
 
10. Кристина Богосављевић Члан ninabogosavljevic02@gmail.com
11. Јован Манојловић Члан mixak1@hotmail.com
12. Теодора Наумовић Члан teodoranaumovic@gmail.com
 
Именовани чланови од стране Владе Републике Србије
 
13. Милица Марјановић Члан milica.marjanovic@pr.ac.rs
14. Марко Данчетовић Члан markodancetovic@gmail.com
15. Михаило Јакшић Члан
16. Александар Машковић Члан masko.a@gmail.com
17. Милан Аритоновић Члан milan.aritonovic@gmail.com