Предмет Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота Наставник – асистент
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО Доц. др Мирјана Ђукић
РАДНО ПРАВО Проф. др Слободанка Перић
 

Асс. Милица Миџовић

СРПСКА ПРАВНА ИСТОРИЈА Проф. др Огњен Вујовић
ОСНОВИ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ ЕУ Проф. др Сузана Димић
ПСИХОЛОГИЈА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА Доц. др Мирјана Ђукић
КРИМИНАЛНА ПОЛИТИКА Проф. др Владимир Вековић
ПРАВО ЗНАКОВА РАЗЛИКОВАЊА
ПОСТУПАК ЗА РАСПРАВЉАЊЕ ЗАОСТАВШТИНЕ
ПОРОДИЧНА МЕДИЈАЦИЈА
ОСНОВИ ПРАВА ЕУ
ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКО ПРАВО
Проф. др Сузана Димић
МЕЂУНАРОДНО ФИНАНСИЈСКО ПРАВО Проф. др Сузана Димић
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
УПРАВНО ПРАВО
Доц. др Невена Миленковић
ПОРЕСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРАВО
ПОСЕБНО УПРАВНО ПРАВО
КРИМИНАЛИСТИКА