Предмет Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота Наставник – асистент
ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО Проф. др Владимир Боранијашевић
Асс. Јована Краговић
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО Проф. др Јелена Беловић
Асс. Јелена Јакшић
ТРГОВИНСКО ПРАВО Проф. др Страхиња Миљковић
Кристина Савић
ПОСЛОВНО ПРАВО
ПОРЕСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО Проф. др Сузана Димић
ПОСЕБНО УПРАВНО ПРАВО Проф. др Бојан Бојанић
Асс. Јована Петровић
ОРГАНИЗАЦИОНО ПРОЦЕСНО ПРАВО
Проф. др Владимир Боранијашевић
Асс. Јована Краговић
КОМПЈУТЕРСКИ КРИМИНАЛИТЕТ
ПОСЕБНИ КРИВИЧНИ ПОСТУПЦИ Доц. др Мирјана Ђукић
МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА Проф. др Љубомир Митровић
ОСНОВИ ПРАВА ЕУ
Проф. др Јелена Беловић
СТРУЧНА ПРАКСА
КРИМИНОЛОГИЈА СА ПЕНОЛОГИЈОМ
Проф. др Здравко Грујић
МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО
Доц. др Гордана Дамјановић
Кристина Савић
МЕЂУНАРОДНО РАДНО ПРАВО
МЕЂУНАРОДНО ФИНАНСИЈСКО ПРАВО
ПРАВО МЕЂУНАРОДНЕ КУПОВИНЕ И ПРОДАЈЕ РОБЕ
СОЦИЈАЛНО ПРАВО
Проф. др Слободанка Перић
Асс. Милица Миџовић
БЕРЗАНСКО ПРАВО
СУДСКО И ПОЛИТИЧКО БЕСЕДНИШТВО
ДИПЛОМАТСКО И КОНЗУЛАРНО ПРАВО
Проф. др Дејан Мировић
Асс. Јована Петровић
МЕЂУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ
Асс. Мирјана Иваз
ПРАВНА КЛИНИКА