Информатор за школску 2023-2024. годину – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА

Информатор за школску 2023-2024. годину – МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА – ОПШТИ СМЕР

Информатор за школску 2023-2024. годину – МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА – ОПШТИ СМЕР (Високошколска јединица у Врању)

Информатор за школску 2023-2024. годину – МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА – ЈАВНА УПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА

Информатор за школску 2023-2024. годину – ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРАВА

Информатор за школску 2023-2024. годину – ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА