1. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКО ПРАВО – 20.05.2024 год. у 10 сати
2. УПРАВНО ПРАВО – 22.04.2024 год. у 10 сати
3. ИЗБОРНО ПРАВО – 22.04.2024 год. у 15 сати
4. КРИВИЧНО ПРАВО – 22.05.2024 год. у 9 сати
5. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА У ИНФОРМАТИЧКОМ ДРУШТВУ – 27.05.2024. год. у 15 сати
6. МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО – 27.05.2024. год. у 9 сати
7. OСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ – 27.05.2024. год. у 10 сати