1. КРИМИНАЛНА ПОЛИТИКА 02.04.2024.год. у 9 сати
2. ОСНОВИ ПРАВА ЕУ 09.04.2024. год. у 15 сати