1. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – 31.05.2024. год. у 9 сати
2. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА У ИНФОРМАТИЧКОМ ДРУШТВУ – 28.05.2024. год. у 15 сати
3. МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО – 28.05.2024. год. у 9 сати
4. OСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ – 28.05.2024. год. у 10 сати
5. ПРЕДУЗЕТНИШТВО – 28.05.2024.  год.  у  15 сати
6. КРИВИЧНО ПРАВО – 31.05.2024. год. у 9 сати