адреса: Лоле Рибара 29, 38220 Косовска Митровица
студентска служба: +381 (0)28-425-337, +381 (0)28-425-338
веб страница: www.pra.pr.ac.rs
e-mail адреса студентска служба: pravni.referentska@pr.ac.rs
e-mail адреса Самостални стручно тех.сарадник за студије и студентска питања – Шеф за наставу и студентска питања: marija.petrovic@pr.ac.rs
e-mail адреса Стручно технички сарадник за студије и студентска питања – референт dusica.filipovic@pr.ac.rs
e-mail адреса Стручно технички сарадник за студије и студентска питања – референт dejan.krstovic@pr.ac.rs
e-mail адреса  Виши стручно технички сарадник за студије и студентска питања jelena.kosovac@pr.ac.rs
e-mail адреса Стручно технички сарадник за студије и студентска питања – референт nada.grujic@pr.ac.rs
жиро рачун факултета: 840-1491666-31 позив на број: 97 41-310
жиро рачун факултета – лично осигурање: 840-1491666-31 позив на број: 97 41-310