I Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, у школској 2024/2025. години, на  мастер академске студије  уписује:

1. На студијски програм ”Мастер академске студије права општи смер”, 50 студената, и то:
–  30. (тридесет)  студената који се финансирају из буџета,
– 20 (двадесет)  самофинансирајућих студената.

2. На студијски програм ”Мастер академске студије права јавна управа и администрација”, 25 студената, и то:
– 10 (десет) студената који се финансирају из буџета,
– 15 (петнаест) самофинансирајућих студената.

II Рок за подношење пријаве је од 17.06.2024.године до 28.06.2024. године.

III Допунски испит, према одлуци Комисије за упис на мастер академске студије, у случају некомпатибилности студијских програма, испитних питања или литературе, за кандидате који су завршили основне академске студије права и остварили 240 ЕСПБ бодова на неком другом правном факултету, односно, завршили основне академске студије и остварили 240 ЕСПБ на сродном факултету друштвено-хуманистичких наука, одржаће се 01.07.2024. године у 12 часова. Кандидати који су се пријавили за упис на Мастер академске студије права – општи смер допунски испит полагаће из предмета Грађанско право, Грађанско процесно право, Кривично правo и Кривично процесно право.

IV Кандидати који су се пријавили за упис на Мастер академске студије права – јавна управа и администрација, са других правних или факултета друштвено-хуманистичких наука, а према одлуци Комисије за упис, допунски испит полагаће из предмета Уставно право и Управно право.

V Пријемни испит се полаже у виду теста за кандидате који су положили допунски испит, као и за кандидате који су завршили основне академске студије права, односно основне студије права и стекли звање дипломирани правник, 01.07.2024. године у 14 часова.

Текст конкурса

 Пријава на конкурс – општи смер

Пријава на конкурс – јавна управа и администрација

Информатор за школску 2023-2024. годину – МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА – ОПШТИ СМЕР

Информатор за школску 2023-2024. годину – МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА – ОПШТИ СМЕР (Високошколска јединица у Врању)

Информатор за школску 2023-2024. годину – МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА – ЈАВНА УПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА