1. План за увођење и развој финансијског управљања и контроле
    Одлука о усвајању Плана за увођење и развој финансијског управљања и контроле
  2. Стратегија управљања ризицима
    Одлука о усвајању Стратегије управљања ризицима
  3. Правилник о финансијском управљању и контроли
    Одлука о усвајању Правилника о финансијском управљању и контроли
  4. Oдлука о усвајању акционог плана ФУК – 2023. година