Тестови за полагање пријемног испита на Основним академским студијама права

Тест СРПСКИ ЈЕЗИК ОАС     Одговори СРПСКИ ЈЕЗИК ОАС

Тест ИСТОРИЈА ОАС             Одговори ИСТОРИЈА ОАС

Тестови за полагање пријемног испита на Основним струковним студијама права

Тест СРПСКИ ЈЕЗИК ОСС     Одговори СРПСКИ ЈЕЗИК ОСС

Тест ИСТОРИЈА ОСС             Одговори ИСТОРИЈА ОСС

Тестови за полагање пријемног испита на Мастер академским студијама права

Кандидати који су се пријавили за упис на Мастер академске студије права – општи смер допунски испит полагаће из предмета Грађанско право, Грађанско процесно право, Кривично правo и Кривично процесно право.

Кандидати који су се пријавили за упис на Мастер академске студије права – јавна управа и администрација, са других правних или факултета друштвено-хуманистичких наука, а према одлуци Комисије за упис, допунски испит полагаће из предмета Уставно право и Управно право.