Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици акредитован је трећи пут Уверењем о акредитацији високошколске установе број: 612-00-00484/5/2020-03 од 17.02.2021. године, од стране Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању.
Том приликом Комисија је донела одлуке и издала уверења о акредитацији следећих студијских програма:

Дозвола за рад

Решење о допуни дозволе за рад

Уверење о акредитацији високошколске установе

Уверење о акредитацији (ОАС) – Права – Високошколска јединица у Врању

Уверење о акредитацији (МАС) права – Општи смер – Високошколска јединица у Врању

Наставни план ОАС

Књига наставника ОАС

Наставни план MАС

Књига наставника MАС