Информатор ОАС, МАС,ДАС (за студенте који су студије уписали закључно са школском 2020-2021. годином

Информатор за школску 2021-2022. годину – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА

Информатор за школску 2021-2022. годину – МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА – ОПШТИ СМЕР

Информатор за школску 2021-2022. годину – МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА – ЈАВНА УПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА

Информатор за школску 2021-2022. годину – ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРАВА

Информатор за школску 2021-2022. годину – ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА