адреса: Филипа Филиповића 20, 17500 Врање
телефон: +381 (0)17-411-481
факс: +381 (0)17-410-544
студентска служба тел./факс +381 (0)17-417-916
координатор Проф. др Бојан Бојанић
лице за заштиту података о личности Проф. др Саша Атанасов, 065-507-0570
повереник за равноправност Проф. др Олга Јовић Прлаиновић, 064-135-8853
e-mail адреса шеф студентске службе marija.petrovic@pr.ac.rs
e-mail адреса студентска служба pravni.referentska@pr.ac.rs
e-mail адреса библиотека biblioteka.pra@pr.ac.rs
координатор Студентског парламента Слађана Стојилковић

контакт: +38163-178-434

стручно технички сарадник за студије и студентска питања – референт mirjana.trajkovic@pr.ac.rs